Ana Sayfa Hakkımızda Projeler Makine İnsan Kaynakları İletişim Galeri E-Katalog
 

JET GROUT YAPIM YÖNTEMİ

1. GENEL

Bu tipik yapım yönteminin amacı, jet grouting çalışmaları hakkında genel bir rehberlik sağlamaktır. Proje spesifik yapım yöntemi, proje gerekliliklerine dayalı olarak işlerin başlaması öncesinde sunulacaktır.
Eğer mevcut şantiye koşulları aşağıda açıklanan prosedürün tamamının veya bir kısmının uygulanmasını engelliyorsa, alternatif teknikler uygulanabilir. Tüm alternatif prosedürler genel olarak kabul edilen jet grout uygulamasıyla uyumlu olacak ve yapım yöntemindeki tüm değişiklikler için Mühendisin izni aranacaktır.
Bu yapım yöntemine göre çeşitli çaplarda jet grout kolonu yapılabilir.

2. REFERANSLAR

 1. İlgili Çizimler

3. İŞİN KAPSAMI

 1. Enjeksiyonun hazırlanması
 2. Deliklerin delinmesi
 3. Kolonun yapılması

4. YAPIM ÖNCESİ EYLEMLER

 1. Jet grouting çalışma saatleri sınırlanmayacaktır
 2. Gece vardiyası için gerekli aydınlatma sağlanacaktır

Ağır delgi makineleri ve diğer yardımcı ekipmanlar için uygun nitelikte yeterli bir platform oluşturmak için çalışma alanı düzleştirilip sertleştirilecektir. Haritacılar şantiyedeki referans noktalarını kullanarak her bir jet groutun merkez konumunu işaretleyecektir. İşaretler çizimlerdeki numaralama sistemine göre numaralanacaktır.
Jet grouting çalışmalarının başlaması öncesinde, çimento silolarından, jet grouting pompaları ve mikserlerinden oluşan grouting tesisleri hazırlanacaktır. Tesisin konumu jet grouting konumuna makul bir mesafede olacaktır.

5. SORUMLULUKLAR

 1. Mühendis

Faaliyetlerin sözleşme tanımında, şartnamede ve çizimlerde tanımlandığı gibi yürütülmesinden sorumludur

 1. Şantiye Ustabaşı,

Jet grouting faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu

6. İŞİN TANIMI

Jet grout imalat programı aşağıdaki iş akış şemasında gösterildiği gibi gerçekleştirilecektir.

6.2 ÇALIŞMA PLATFORMU

Sağlam bir çalışma zemini platformu sağlanmalı ve sürdürülmelidir ve yüzey jet grouting delme ekipmanımızın emniyetli çalıştırılması için uygun olmalıdır. Şantiyedeki işimizin başlaması öncesinde, işlerimize engel olması muhtemel herhangi bir yüzey altı engeli kırılarak kazık konumlarından çıkarılmalıdır. Herhangi ek hizmetlerin şantiye ustabaşımıza bildirilmesi, bir çizim üzerinde gösterilmesi ve şantiyede açıkça işaretlenmesi gerekmektedir.

6.3 TESİS VE EKİPMAN

Tesis ve ekipmanın başlıca unsurları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Hidrolik Delme Makinesi - Casagrande C6 paletli makine veya benzeri
 2. 40 ton kapasiteli çimento deposu veya benzeri
 3. Tecniwell TW400 enjeksiyon seti veya benzeri
 4. Tecniwell TW400 yüksek basınç pompası veya benzeri
 5. Depolar – yaklaşık olarak 2.4m*6m*2.5m ve/veya 3m*7m*2.5m’lik kilitlenebilir çelik birimler veya benzeri. Unsurların sayısı gerektiği kadar olacaktır.

6.4 MALZEME

Tüm malzeme ilgili teknik şartnamelere ve burada belirtilen standartlara uygun olacaktır.

6.4.1 ÇİMENTO

Uygun tipte bir çimento kullanılacaktır. Çalışmaların başlaması öncesinde test sonuçları onay için Ana Yükleniciye sunulacaktır.

6.4.2 SU

Hiçbir kirlilik içermeyen taze su kullanılmalıdır.

6.5 JET GROUT KOLONU YAPMA

Jet grouting zemini kırıp gevşetmek ve ince bir bulamaçla karıştırmak amacıyla yüksek kinetik enerjili bir sıvı püskürtmeye dayalı bir yapım sürecidir. Aslında tam bir enjeksiyonlama değil, daha çok bir toprak-çimento malzemesi üreten hidrodinamik bir yerinde karıştırma tekniğidir. Temel yapım prosedürü ilgili konuma kurulum yapma, hidrolik bir delme makinesi kullanarak belirlenen uç seviyesine delik açma, delme tijinin ucundaki ve matkap ucunun hemen üstündeki “nozzle” yoluyla jet grouting’e başlama, delme/grouting tijini çekme ve belirlenen derinliğe ulaşıldığında enjeksiyonu durdurmadır.
Bu konsept ilk olarak ellili yılların sonunda Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmıştır. Tekli, çiftli ve üçlü püskürtmeler, toprağı parçalayıp bulamaçla karıştırmak için gerekli hidrodinamik enerjiye sahiptir. Kitlesel uygulama, doğrusal uygulama ve ilaveler için, enjeksiyon kapasitesi iyiden zayıfa kadar uzanan topraklar için uygundur. Ekipman, rayları üzerinde her bir jet grout kolon merkez noktasına doğru ilerleyen zemin delme makinesine esnek bir yüksek basınçla iliştirilmiş sabit bir parçadan (çimento deposu, enjeksiyon tesisi, yüksek basınçlı pompa) oluşur. Delme tijinin başına, toprağa ve uygulamanın beklenen karakteristiklerine göre özel olarak seçilen enjeksiyon “nozzle” ları takılır.

Jet groutingde üç fiziksel süreçten yararlanılır:
-yüksek hızlı püskürtme toprağı gevşetir
-püskürtme sıvısı toprağın bir kısmını yüzeye çıkarır
-bulamaç toprak karışımına bir bağlayıcılık katar

İşin sırası genellikle şu şekildedir:

-Gerekli derinlikte küçük (100-200 mm çapında) bir delik açılır,
-89 mm çapında bir sondaj tijimim ucunda bulunan bir veya daha fazla sayıdaki (1-10 mm) “nozzle yüksek basınçlı (birkaç düzine Mpa) bir sıvı pompalanır,
-Sondaj tiji yavaşça yükseltilip döndürülerek bir zemin+çimento kolonu oluşturulur.

Püskürtme sırasında, zemin+çimento karışımındaki fazla malzeme serbestçe delik ağzına yükselmelidir (fazla malzemenin çevredeki toprağı kırmasını ve bozmasını önlemek için). Çıktığı gibi şantiyeden çıkarılır.

Sonuç (kolonların çapı, yapısı ve dayanımı) sondaj tijinin dönüş ve yükselme hızlarına, püskürtme basıncı ve akışına, enjeksiyon karışımına, toprak tipine, tane büyüklüğü dağılımına, yapısına ve kompaktlığına ve püskürtme konfigürasyonuna (tekli, çiftli veya üçlü püskürtme yapısı) bağlıdır.

İzlenecek parametreler temel olarak şunlardır:
•     Enjeksiyon basıncı
•     “Nozzle” sayısı ve boyutu
•     Tij dönüş hızı
•     Tij kaldırma süresi (cm/dk)
Proje değerini belirlemek için çeşitli parametrelerde (tij dönüş ve yükselme hızı, püskürtme basıncı ve akışı, enjeksiyon karışımı) çeşitli sayıda deneme kolonlarının oluşturulması gerekir.

7. KALİTE KONTROL

Yüksek standartlı bir jet grout yapımı sağlamak için tam bir kalite kontrol şemasının uygulanması gerekir.
Öncelikle, üretimin tüm aşamalarında ayrıntılar rapor formlarına düzgün şekilde kaydedilmelidir.
İkinci olarak, enjeksiyon ve çimento üzerinde rutin inceleme yapılmalıdır.
Sonunda, seçilen tamamlanmış jet grout kolonları, üretim kusurları ve performans açısından test edilebilir.
Sonuç olarak kazık testi için bir veya daha fazla sayıda yöntem kullanılabilir:

 1. Sonic echo yöntemiyle kazık süreklilik testi
 2. Kolon yük testi

7.1 ÜRETİM KAYITLARI

İşlerin yürütülmesi sırasında doldurulması gereken üretim kayıt formları aşağıda listelenmektedir.

  1. Jet grout kolon yapım raporu

Bu rapor şunları kapsayacaktır:
-      Jet grout sayısı, konumu ve kurulum tarihi
-      Kolon no
-      Kolon çapı
-      Nozzle çapı
-      Nozzle sayısı
-      Jet grout uzunluğu
-      Delgi uzunluğu
-      Enjeksiyon basıncı
-      Dönme
-      Su/ Çimento oranı

7.2 DENEME KOLONU

Jet grout kolonumuza başlamadan önce çeşitli parametrelerde (tij dönüş ve yükselme hızı, püskürtme basıncı ve akışı, enjeksiyon karışımı) çeşitli sayıda deneme kolonlarının oluşturulması gerekir. Tüm deneme kolonlarındaki kazılardan sonra, proje verilerine tekabül eden jet grout kolonlarının parametreleri nihai jet grout kolon parametreleri olarak kullanılmalıdır.

 

 
     
  Fore Kazık Ankraj Diyafram Duvar Jet Grout Kazık Yükleme Testleri